Afdrukken

Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 20 januari 2020

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering de stuurgroep van 22 januari voorbereid.

In de SBO-vergadering van 20 januari zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

 

 

Een bijeenkomst is gepland op 13 februari a.s. Haico van Nunen en Jan van Gestel zullen hieraan deelnemen.

De HBO’s bespreken met hun corporatie diverse kwesties m.b.t. huurcontracten en inzake de basiskwaliteit voor sociale huurwoningen.

Is er een definitie seniorenwoning in relatie tot een WMO-indicatie? Neen. Het label ‘seniorenwoning’ wordt door corporaties niet meer gehanteerd. WMO-indicatie geldt voor de woning met een aanpassing, of geldt voor verhuizen naar een passende woning in de buurt.