Actie ‘De Goede Zaak”

Onlangs hebben we met de wooncorporaties en de gemeente een convenant getekend waarin we afspraken hebben gemaakt over de sociale huisvesting in Tilburg. Wij hebben het volste vertrouwen dat we daardoor kunnen zorgen voor voldoende woningen in Tilburg.

Hoewel wij, gezien het voorgaande, deze landelijke actie niet actief ondersteunen willen we U toch attenderen op de mogelijkheid om in te tekenen op de landelijke lijst van de actie “De Goede Zaak” : https://wegmetdewooncrisis.nl/